o nas

Ośrodek Rzeczoznawstwa SITR w Zielonej Górze istnieje od 1975 roku.
Już od tylu lat służymy naszą fachową pomocą. Staramy się robić to szybko, sprawnie i na jak najwyższym poziomie.

Dysponujemy:

– rzeczoznawcami SITR w zakresie następujących specjalności:

1) produkcja i hodowla roślin;
2) chów i hodowla zwierząt;
3) chemia rolnicza i ochrona roślin;
4) środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo;
5) doradca rolno środowiskowy;
6) biotechnologia;
7) surowce pochodzenia rolniczego;
8) systemy jakości produkcji żywności;
9) maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu;
10) organizacja i zarządzanie;
11) ekonomika i rachunkowość;
12) dywersyfikacja działalności i kapitału;
13) energia odnawialna;
14) inwestycje i budownictwo.